Usluge

SMJEŠTAJ

Smještaj je usluga skrbi izvan vlastite obitelji koja se ostvaruje kao institucijska skrb u domu, a može obuhvatiti: uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihološke podrške, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.
Dom BLATO pruža usluge dugotrajnog i privremenog smještaja prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17).

Dugotrajni smještaj priznaje se osobi s mentalnim oštećenjem, sukladno dobi, vrsti i stupnju oštećenja kada nije moguće osigurati skrb u obitelji pružanjem odgovarajućih izvaninstitucijskih oblika skrbi.
Dugotrajni smještaj priznaje se odraslim osobama koje imaju višestruka oštećenja ukoliko se usluge vezane za dodatna oštećenja mogu osigurati u Domu, kod drugog pružatelja usluga ili u zdravstvenoj ustanovi.

Privremeni smještaj može se priznati odraslim osobama kojima je ugrožen život, zdravlje, sigurnost uslijed bolesti, nemoći, ovisnosti ili socijalne isključenosti. Privremeni smještaj može trajati dok se ne ostvari povratak u vlastitu ili udomiteljsku obitelj ili se smještaj ne osigura na drugi način, a najduže do šest mjeseci.

IZVANINSTITUCIJSKE USLUGE

USLUGA POMOĆ U KUĆI

Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe.
Namijenjena je osobama koje zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti trebaju pomoć i njegu druge osobe. Namijenjena je i osobama koje imaju privremene promjene u zdravstvenom stanju ili osobama s privremenim tjelesnim oštećenjem.
Cilj je zadovoljiti svakodnevne životne potrebe korisnika u vlastitom domu i poznatom okruženju u kojem se osjećaju sigurnima i zaštićenima.

Usluga obuhvaća:

  • Organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka i sl.)
  • obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, donošenje lijekova i ostalih potrepština)
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba – brijanje, šišanje i dr.)
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Preuzimanje: OfficeZahtjev za sklapanje ugovora

Sukladno aneksu br. 3 Ugovora o pružanju socijalnih usluga sklopljenom dana 03. 05. 2017. godine između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Doma za odrasle osobe Blato određene su nove cijene socijalnih usluga kako slijedi:

Za aktivnost organiziranje prehrane:

  • priprema ili nabava gotovih obroka u iznosu od 20,00 kn (dvadeset kuna) po 1 (jednom) gotovom obroku
  • dostava gotovog obroka u iznosu od 14,00 kn (četrnaest kuna) po usluzi.

ORGANIZIRANO STANOVANJE UZ PODRŠKU

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe u stanu ili izvan stana osiguravaju osnovne životne te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe. Ovisno o potrebnoj podršci, usluge organiziranog stanovanja mogu se pružati u sljedećem opsegu i trajanju:

  • organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku 24 sata dnevno
  • organizirano stanovanje uz svakodnevnu intenzivnu podršku 16 sati dnevno
  • organizirano stanovanje uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku 2,5 sati dnevno
  • organizirano stanovanje uz povremenu podršku 2 sata 2 – 3 puta tjedno

Podrška u organiziranom stanovanju uključuje: razvijanje vještina i podršku u samostalnoj brizi o vlastitoj prehrani, pomoć, pružanje podrške i uvježbavanje vještina pri pripremanju obroka odnosno priprema obroka; pomoć, pružanje podrške i uvježbavanje vještina u održavanju higijene posuđa i namirnica; poticanje i uvježbavanje u samostalnoj brizi o osobnoj higijeni, osobnom izgledu i urednosti; pomoć pri snalaženju u vremenu i prostoru; razvijanje i poticanje radnih navika; podrška korisnicima u sudjelovanju u radnim aktivnostima u lokalnoj zajednici, poticanje društveno prihvatljivog ponašanja korisnika; motivacija i razvijanje interesa, želja, inicijativnosti i kreativnosti, pružanje podrške u svakodnevnim životnim situacijama.

Dom za odrasle osobe Blato trenutno pruža uslugu organiziranog stanovanja za 5 korisnika u jednoj stambenoj jedinici

USLUGA PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE

Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju s ciljem poticanja razvoja kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika.
Priznaje se odrasloj osobi s invaliditetom te svim drugim osobama u potrebi, prema procjeni stručnog tima nadležnog centra za socijalnu skrb. Može se pružati individualno i u grupi. Pruža se u obitelji korisnika do pet sati tjedno.


Ispis  
Zatvori