Prijam u dom

Zahtjev za pružanjem usluge smještaja i organiziranog stanovanja koji dostavlja nadležni centar za socijalnu skrb mora sadržavati:
– Socijalnu anamnezu
– Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ne stariji od 6 mjeseci
– Domovnicu
– Ispunjeni obrazac liječničke potvrde koji ispunjava odabrani liječnik obiteljske medicine ne stariju od 2 mjeseca
Preuzimanje: OfficeLiječnička potvrda za prijam u Dom
– Nalaz i mišljenje liječnika psihijatra i / ili otpusno pismo sa psihijatrijskog odjela ne starije od 6 mjeseci
– Zadnji odrezak mirovinskih ili drugih novčanih primanja
– Rješenje o lišenju poslovne sposobnosti (ukoliko postoji)
– Rješenje o imenovanju skrbnika (ukoliko postoji)
– Nalaz i mišljenje tijela vještačenja (ukoliko postoji)
– Preslika: osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice, iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
– Rješenje centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na socijalnu uslugu

Svi zainteresirani mogu obići ustanovu radnim danom u vremenu od 09.00 do 14.00 sati.
Za sve informacije o prijemu možete nas kontaktirati na 020/851-220, 694-672.


Ispis  
Zatvori