Obavijesti

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto asistent u organiziranom stanovanju

Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Blato i članka 24. stavak 4. Temeljnog kolektivnog ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, nakon provedenog Natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto Asistent u organiziranom stanovanju- 2 izvršitelja/ice (m/ž), Ravnateljica donosi

OBAVIJEST
o rezultatima natječaja

Temeljem javnog natječaja objavljenog 10. 06. 2022. godine u Narodnim novinama (NN 67/2022), te na web stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i Doma za odrasle osobe Blato za radno mjesto Asistent u organiziranom stanovanju - 2 izvršitelja/ice (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme, nije izvršen odabir kandidata.

Na natječaj je u roku pristigla 1 molba s nepotpunom dokumentacijom (vlastoručno nepotpisana prijava).

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti u Uredu Doma za odrasle osobe Blato, u roku od 8 dana od dana primitka ove obavijesti, radnim danom u vremenu od 8:00 do 12:00 sati.

RAVNATELJICA:
Nikolina Maleš, prof.

Dostaviti:
1. Prijavljenoj kandidatkinji
2. Web stranica i oglasna ploča Doma
3. Pismohrana

Preuzimanje: document Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto asistent u organiziranom stanovanju


Ispis  
Zatvori