Tip smještaja

Usluga smještaja može se priznati kao dugotrajni ili privremeni smještaj.

Dugotrajni smještaj priznaje se osobi s mentalnim oštećenjem, sukladno dobi, vrsti i stupnju oštećenja kada nije moguće osigurati skrb u obitelji pružanjem odgovarajućih izvaninstitucijskih oblika skrbi.
Dugotrajni smještaj priznaje se odraslim osobama koje imaju višestruka oštećenja ukoliko se usluge vezane za dodatna oštećenja mogu osigurati u Domu, kod drugog pružatelja usluga ili u zdravstvenoj ustanovi.

Privremeni smještaj može se priznati odraslim osobama kojima je ugrožen život, zdravlje, sigurnost uslijed bolesti, nemoći, ovisnosti ili socijalne isključenosti. Privremeni smještaj može trajati dok se ne ostvari povratak u vlastitu ili udomiteljsku obitelj ili se smještaj ne osigura na drugi način, a najduže do šest mjeseci.

Korisnici se smještavaju temeljem rješenja za korištenje socijalne usluge Centra za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta.

Korisnici su smješteni u dvokrevetnim, trokrevetnim i višekrevetnim sobama.


Ispis  

Radovi naših korisnika